Archive for the tag "streetphoto"

Waiting for a train/Väntan på ett tåg helgbilden 26/3

Vehicle/Fordon

Going home/Hemväg

The old elm tree/Den gamla almen

Black night/Svarta natten

Stone/Sten

Lamentable/Sorglig

Spring light/Vårljus

The human right to housing/Bostad är en mänsklig rättighet

Exhausting/Ansträngande