Arkiv för kategori ”Ordlös Onsdag”

Svartvitt passagerare/Blackandwhite passenger

Stor/big

Vätskepåfyllning

Näsa för konst

Staty

En ställd klocka – eller står den?

Gatans ansikten på sidan

Rost Trappa

misoshiru

En halv liter misoshiru

Tvålsirlig