Arkiv för etikett ”StreetArt”

Idag gillar jag gatukonst/I like streetart

Idag gillar jag Trompe l’œil/I like Trompe-l’œil

Nere på gatunivå/Down to street level

Snyggt men inte pråligt/Neat but not gaudy

Idag gillar jag rött/I like red

Idag gillar jag gatukonst/I like streetart

Nå upp/Reach

Manligt/Male

Graffiti

Åtskild/separate