Archive for the tag "gatufoto"

Waiting for a train/Väntan på ett tåg helgbilden 26/3

Vehicle/Fordon

Going home/Hemväg

By the river/Vid ån helgbilden 19/3

The old elm tree/Den gamla almen

Black night/Svarta natten

Stone/Sten

Where the train stops/Där tåget stannar

Lamentable/Sorglig

Spring light/Vårljus