Arkiv för etikett ”bil”

Ordspråk/Proverb

Valet är ditt/The choice is yours

Mitt i naturen/In the midst of nature

Stor/big